Nowa strona Warsaw Montessori Middle School!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej wersji strony Warsaw Montessori Middle School.

http://middleschool.wmf.edu.pl

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną Warsaw Montessori Family na której znajdziecie Państwo informacje o pozostałych naszych placówkach oraz interesujące artykuły na temat edukacji Montessori.

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice!

My, członkowie zespołu Warsaw Montessori Middle School (WMMS) uważamy, że pamięć sensoryczna, która kształtowana jest w środowiskach zarówno naszej młodszej młodzieży (12-15 lat) jak i tej starszej (15-18 lat) (uprawa produktów żywnościowych we własnych ogrodach / uprawa warzyw, hodowla zwierząt, na przykład kur znoszących jajka, pszczół dających miód, kóz dających mleko, uczestnictwo w prawdziwych i znaczących projektach gospodarczych, takich jak prowadzenie kuchni oraz w projekcie, który nazwiemy „lunch shop” – lekcja mikroekonomii, warsztat stolarski, działania public relations, prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, projekty związane z gościnnością, wyrażaniem siebie poprzez muzykę, poezję, sztukę oraz wiele innych) będzie w pełni i nieprzerwanie stanowić dla nich źródło informacji i wzmacniać ich rozwój.

 

 

Wierzymy, że budowanie społeczności stabilnej, odpowiedzialnej i zorientowanej na stałą współpracę spełni potrzeby rozwojowe młodzieży w tym wieku

oraz

otworzy przed nią kolejne drzwi na drodze do dojrzałości i dorosłości.

 

Wartości, które promujemy i które przejmują nasi uczniowie uczestniczący w programie Montessori dla młodzieży to:

 •  odpowiedzialność osobista i przywództwo,
 • uczciwość
 • sprawiedliwość
 • współczucie
 • prawość.

 

Potrzeby młodzieży, które będzie zaspokajać WMMS:

 • ochrona w czasie wkraczania w dorosłość,
 • zrozumienie społeczeństwa (świata dorosłych), w które wkroczą,
 • zmniejszenie zainteresowania nauką we wczesnych fazach dorastania przy jednoczesnej presji na nabywanie wiedzy i doświadczeń niezbędnych do życia młodemu dorosłemu,
 • wrażliwość na wszelkie formy krytyki, na wygląd fizyczny (oraz wygląd członków rodziny).

 

Proponujemy zaspokajanie tych potrzeb zapewniając:

 • grupę społeczną z ustaloną organizacją i obowiązkami zarówno szkolnymi, jak i codziennymi,
 • plan pracy społecznej obejmujący rzeczywiste i znaczące doświadczenia, dające poczucie niezależności ekonomicznej,
 • doświadczenia w kontaktach z dorosłymi będącymi wzorami do naśladowania, specjalistami i ekspertami w wielu dziedzinach życia,
 • interakcję z takimi dorosłymi,
 • uczestnictwo w pracach administracyjnych – dzieci w wieku 3-6 lat potrafią już zadbać o czystość w swoim otoczeniu, dlatego możliwe jest powierzenie młodzieży obowiązków związanych z organizacją i rozwojem większego środowiska i odpowiedzialności za jego utrzymanie.

Damy naszej młodzieży dostęp do otwartych i niezmienionych działalnością człowieka terenów – zielona szkoła i wycieczki w góry w szkole podstawowej stanowią fundament do nabywania większych doświadczeń podczas wycieczek planowanych i organizowanych na poziomie gimnazjalnym, w których uczniowie będą odpowiedzialni za:

 •  wybór celu,
 • środki transportu i zakwaterowanie,
 • przygotowywanie i planowanie posiłków.

 

Program naszej WMMS powstał w celu zaspokojenia potrzeb:

 •  poznawczych,
 •  fizycznych,
 •  społecznych,
 •  potrzeb związanych z rozwojem etycznym zbuntowanych nastolatków.

 

Niezaspokojenie tych potrzeb może prowadzić do:

 •  wyobcowania z życia szkoły,
 •  obniżenia poziomu samooceny i poczucia przynależności,
 •  prób podejmowania działań destrukcyjnych, w tym wagarów i użycia narkotyków (oraz niechcianych ciąż, chorób przenoszonych drogą płciową, stosowaniem substancji odurzających, problemów żywieniowych i samobójstw).

Biorąc pod uwagę zmienne warunki ekonomiczne i polityczne w naszym społeczeństwie, młodzi nastolatkowie stają przed problemem nieprzystosowania do przyszłego dorosłego życia w dwudziestym pierwszym wieku.

Montesoriańskie programy szkolne dla młodszej młodzieży wkraczają w życie społeczności i dają uczniom możliwość uczestnictwa w rozmaitych zajęciach i doświadczeniach, które nigdy nie będą możliwe w tradycyjnej szkole.

Montessori Middle Schools przygotują młodzież do wkroczenia w świat edukacji na szczeblu uniwersyteckim z należytym przygotowaniem typowym dla uczniów, którzy odnieśli sukces.

Absolwenci Montessori Middle School są często uznawani przez nauczycieli i dyrekcje szkół za najzdolniejszych uczniów w nowo tworzonych klasach.

Jesteśmy przekonani, że okres dorastania nie stanowi problemu – dla nas, Montessoriańczyków, jest wielką szansą!


Lokalizacja

Kontakt

Warsaw Montessori Middle School
ul. Tatrzanska 5a
00-742 Warszawa
mobile: +48 604 137 826
middleschool@warsawmontessori.edu.pl

Copyright © 2017
warsawmontessori.middleschool.edu.pl